Recruitment

We are always happy to welcome candidates who want to come to SIBA GROUP with talent, intelligence, ethical qualities, and passion for work.
Vacancies Number of recruitments Workplace THE DEADLINE FOR SUBMISSION
Kỹ Sư Quản Lý Thi công XDCB 2 Theo điều động 30/05/2024
Kỹ Sư Quản Lý Thi Công Xây Dựng Cơ Bản 2 Theo điều động 30/05/2024
Trưởng bộ phận Kho & Logistics 1 Nhà máy Bạc Liêu 30/05/2024
Trưởng bộ phận KHSX & Thống kê 1 Nhà máy Bạc Liêu 30/05/2024
Giám đốc Nhà máy Bạc liêu 1 Nhà máy Bạc Liêu 30/05/2024
Trưởng nhóm Bán hàng Thiết bị Nông Nghiệp 1 Tầng 7 của Tòa Nhà Vista Tower 628C Võ Nguyên Giáp, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, Tp. HCM 30/05/2024