Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông SIBA GROUP.

Công văn chấp thuận kết quả chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng

20/12/2022, 11:37 AM

Công ty Cổ phần Tập đoàn Cơ khí công nghệ cao SIBA công bố "Công văn chấp thuận kết quả chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng".

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem thêm trong file đính kèm:

 

Ý kiến bạn đọc