Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông SIBA GROUP.

Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029

15/04/2024, 17:16 PM

Công ty Cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba công bố "Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029".

Thông tin chi tiết vui lòng xem thêm trong file đính kèm:

 

Ý kiến bạn đọc