Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông SIBA GROUP.

Nghị quyết điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng

13/12/2022, 11:45 AM

Công ty Cổ phần Tập đoàn Cơ khí công nghệ cao SIBA công bố Nghị quyết điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem thêm trong file đính kèm:

 

Ý kiến bạn đọc