Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông SIBA GROUP.

Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

05/02/2024, 16:56 PM

Công ty Cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba công bố "Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản".

Thông tin chi tiết vui lòng xem thêm trong file đính kèm:

 

Ý kiến bạn đọc