Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông SIBA GROUP.

Nghị quyết chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

11/03/2024, 11:00 AM

Công ty Cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba công bố "Nghị quyết chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024".

Thông tin chi tiết vui lòng xem thêm trong file đính kèm:

 

Ý kiến bạn đọc