Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông SIBA GROUP.

Nghị quyết HĐQT thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu trả cổ tức, phát hành cổ phiếu thưởng

29/03/2024, 10:36 AM

Công ty Cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba công bố "Nghị quyết HĐQT thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu trả cổ tức, phát hành cổ phiếu thưởng".

Thông tin chi tiết vui lòng xem thêm trong file đính kèm:

 

Ý kiến bạn đọc