Về SIBA GROUP

Tập đoàn Cơ Khí Công Nghệ Cao SIBA được gọi tắt: SIBA GROUP. Là doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh đa ngành, phát triển trên nền tảng ngành cơ khí chế tạo, xây dựng,...
7 năm hình thành và phát triển

SIBA GROUP - MANG TƯƠNG LAI ĐẾN CHO BẠN!”

Năm 2015
Năm 2019
Năm 2020
Năm 2021