Về SIBA GROUP

Tập đoàn Cơ Khí Công Nghệ Cao SIBA (SIBA GROUP) là doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh đa ngành, phát triển trên nền tảng ngành cơ khí chế tạo và xây dựng
Hành trình phát triển của Siba Group

SIBA GROUP - MANG TƯƠNG LAI ĐẾN CHO BẠN!”

Năm 2015
Năm 2019
Năm 2020
Năm 2021
Năm 2022
NĂM 2023