Về SIBA GROUP

Tập đoàn Cơ Khí Công Nghệ Cao SIBA (SIBA GROUP) là doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh đa ngành, phát triển trên nền tảng ngành cơ khí chế tạo và xây dựng

Sơ đồ tổ chức Siba Group

Sơ đồ tổ chức Nhà máy Cơ khí Công nghệ cao