Về SIBA GROUP

Tập đoàn Cơ Khí Công Nghệ Cao SIBA được gọi tắt: SIBA GROUP. Là doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh đa ngành, phát triển trên nền tảng ngành cơ khí chế tạo, xây dựng,...

Sơ đồ tổ chức SIBA Group

 

Sơ đồ tổ chức Nhà máy Cơ khí Công nghệ cao