Về SIBA GROUP

Tập đoàn Cơ Khí Công Nghệ Cao SIBA được gọi tắt: SIBA GROUP. Là doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh đa ngành, phát triển trên nền tảng ngành cơ khí chế tạo, xây dựng,...

Chúng tôi luôn cam kết phát triển kinh doanh đi đôi với bảo vệ lợi ích của khách hàng. SIBA GROUP luôn cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, đặc biệt tuân thủ các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng khắt khe nhất.

CÁC CHỨNG NHẬN CỦA SIBA GROUP:

- Chứng Nhận TCVN7899-1:2008

SIBA GROUP đạt chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn TCVN 7789-1:2008 (ISO 13007-1:2004) và được sử dụng dấu hợp chuẩn của Vietcert.(Vietcert – Trung tâm giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy)

- Chứng Nhận ISO 9001:2008

Sản phẩm SIBA GROUP đạt chứng nhận ISO 9001:2008 của Viện Nghiên Cứu Phát Triển Chất Lượng trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng. (ISO 9001 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành)

Chứng Nhận ISO 9001:2008
Chứng Nhận ISO 9001:2008
Chứng Nhận TCVN 7899-1:2008
Chứng Nhận TCVN 7899-1:2008